SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Podjetje Natures Ways d.o.o. (Nature's Ways) organizira in izvaja športne aktivnosti v dolini Soče, kot so: rafting, soteskanje in ostale športne aktivnosti.

Udeležba na aktivnostih

- Minimalno število udeležencev 2 osebi
- Minimalna starost udeležencev je predpisana v opisih posamenih aktivnosti
- Športna aktivnost poteka od pristopa gostov do vodnika na štartnem mestu, do zaključka izleta - vrnitve nazaj v naš športni center. Nature's Ways ne odgovarja za poškodbe nastale izven poteka izleta.
- Nature's Ways si v primeru slabega vremena ali drugih izrednih okoliščin pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnost. Če Nature's Ways izlet odpove pred pričetkom, ste upravičeni do povračila denarja. V kolikor Nature's Ways izlet prekine oziroma skrajša med samim potekom izleta zaradi višjih sil (npr. vreme) in posledično zaradi varnosti, denarja ne vračamo.
- Nature's Ways si pridružuje pravico do odpovedi izleta tudi v primeru, če je število prijavljenih oseb manjše od minimalnega.
- V primeru odpovedi aktivnosti s strani gosta, po prejeti obvezni opremi za športno aktivnost in v primeru skrajšanega izleta iz razloga slabe fizične pripravljenosti posameznika, udeleženec ni upravičen do povračila stroškov rezervacije.
- Udeleženec prav tako ni upravičen do povračila plačanega zneska, če se ne more pridružiti izletu, potem ko je podpisal izjavo o odgovornosti in je v njej navedel lažne podatke kot so recimo (vendar ne omejeno na): prisotnost pod vplivom alkohola, sposobnost plavanja ...
- Vsi darilni boni kupljeni na naši spletni strani so veljavni do datuma označenega na bonu. Veljavnosti bonov ne podaljšujemo. Po izteku veljavnosti se lahko darilni boni uporabijo za 20% popust.
- Darilne bone kupljene na naši spletni strani lahko vrnete v roku 14 dni od dneva nakupa. V tem primeru dobite povrnjeno celotno kupnino. Vračilo denarja po 14 dneh od nakupa ni več možno.
- Za polno vračilo denarja, morajo stranke odpovedati aktivnost vsaj 24 ur pred pričetkom aktivnosti. Če stranka odpove aktivnost manj kot 24 ur pred pričetkom, Nature's Ways ne vrača plačanega zneska.
- Nature's Ways ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju s podpisano izjavo, oz. zaradi neupoštevanja navodil vodnikov podjetja Nature's Ways.
- Nature's Ways ne dovoljuje udeležbe na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami. Vsi, ki imajo kakršnekoli težave z astmo ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom izleta obvestiti vodnika ali drugega uslužbenca Nature's Ways.
- Poškodbe, ki nastanejo med izletom, morajo biti prijavljene takoj in sicer pooblaščeni osebi Nature's Ways. Udeleženec izpolni poročilo o nezgodi, katerega je dolžan podpisati. Nature's Ways nudi poškodovancu ustrezno prvo pomoč oz. ga napoti v najbližjo zdravstveno ustanovo. Nature's Ways ne bo upošteval nobenih poškodb, ki so bile sporočene naknadno oziroma niso bile prijavljene v prostorih Nature's Ways.
- Nature's Ways ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.
- Nature's Ways fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij v promocijske namene.
- Nature's Ways si pridružuje pravico zaračunati vsakršno škodo, krajo ali izgubo izposojene opreme. Višino zneska se določi v postopku cenitve s strani strokovnega osebja podjetja.
- Nature's Ways si pridržuje pravico do spremembe cen kadarkoli. Stranke z obstoječimi rezervacijami imajo pravico do brezplačne odpovedi rezervacije, če se ne strinjajo s plačilom nove cene.